Atylylyga çydamly Arassa basyşa duýgur köpük lentalary 3M 4905 goşa akril köpük lentasy baglanyşygy

Gysga düşündiriş:

3M VHb 4905 goşa taraply lenta, galyňlygy 0,5 mm bolan PE çykaryjy film bilen aç-açan lenta. Highokarky ýerüsti energiýa substraty.Gowy howa garşylygy, sary öwürmek aňsat däl.Oňaýly işlemek, şok siňdiriş, dymmak, täsire garşylyk we ş.m. aýratynlyklaryna eýe.UL 746c.

Awtoulagyň içerki böleklerinde giňden ulanylýar, Awto bezeg, awtoulag aýnasy, awtoulag pedaly, möhürler, surfýorlar, tegelek ýaý, blok akymy, plastinka tormoz çyrasy, öý enjamlary, bezeg, perde diwary gurluş ýelimleýji berkitme. Ultra inçe açyk VHb lentasy size dürli lenta amaly tejribesi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Haryt aýratynlyklary

Highokary güýç we uzak möhletli çydamlylyk bilen ýönekeý we çalt ulanylýan hemişelik baglanyşyk usulyny kabul edýär.
Gizlenen diýen ýaly berkitme usuly ýüzüni tekiz saklaýar ..
Mehaniki berkidijileri (perde, kebşirlemek we nurbat) ýa-da suwuk ýelimleri çalşyp biler.
Universalhliumumy akril ýelim ulanyp, aýdyň, 0.020 dýuým (0,5 mm).
Burawlamagy, üweýmegi, kesmegi, nurbady berkitmegi, kebşirlemegi we şuňa meňzeş arassalamagy aýyryň.
Suw, çyglylyk we başgalar üçin hemişelik möhür.
Basyşa duýgur ýelim, derrew gaýtadan işlemegiň güýjüni üpjün edip biljek aragatnaşyk arkaly baglanyşyp biler.
Has ýeňil we inçe bolan dürli materiallara rugsat berilýär.

* Önümiň parametrleri

Önümiň ady : goşa basyşa duýgur köpük lentalary
Haryt modeli: 3M 4905
Release Liner: 3M nyşany bolan gyzyl PE Release filmi
Heselimleýji: Akril ýelim
Yzky material: akril köpük
Gurluşy : Iki taraply vhb köpük lentasy
Reňk: düşnükli
Galyňlygy: 0,5 mm
Jumbo rulonyň ululygy: 600mm * 33m
Temperatura garşylygy: 90-150 ℃
Aýratynlyklary : super ýelmeşme, ultramelewşe şöhleleri we oňat çözüji garşylyk
Omörite: customörite giňlik / ýörite görnüş / ýörite gaplama

Atylylyga çydamly Arassa basyşa duýgur köpük lentalary 3M 4905 goşa akril köpük lenta baglanyşygy (5)

* Haryt amaly

Aç-açan materiallara goşulmak
Arka reňkli aç-açan alamatlary dakyň
Gyrasy rezin doldurylan aýna
Metal, aýna we ýokary ýerüsti energiýa (HSE) substratlary
Bezeg materiallary we bezeg
At ýazgylary we bellikler
Çarçuwaly panel
Paneli berkidiň

Atylylyga çydamly Arassa basyşa duýgur köpük lentalary 3M 4905 goşa gapdal akril köpük lentasy (3)
Atylylyga çydamly Arassa basyşa duýgur köpük lentalary 3M 4905 goşa akril köpük lenta baglanyşygy (2)
Atylylyga çydamly Arassa basyşa duýgur köpük lentalary 3M 4905 goşa gapdal akril köpük lentasy (1)

  • Öňki:
  • Indiki: