Haýwan lentasy

 • Kesilen tegelek şekilli haýwan goşa taraply lenta 3M 9495LE 300LSE goşa örtülen poliester ýelimleýji lenta

  Kesilen tegelek şekilli haýwan goşa taraply lenta 3M 9495LE 300LSE goşa örtülen poliester ýelimleýji lenta

  3M 9495le iki taraplaýyn ýelimleýji lentanyň gaty ýapyşygy bar we ýörite basyşa duýgur ýelim dürli ulanylmadyk material ýüzlerinde ajaýyp ýelme funksiýasyny üpjün edýär.

  3M 945le goşa taraply lenta, polipropilen we poroşok örtük ýaly dürli pes ýerüsti energiýa plastmassalaryny goşmak bilen, köp ýüzler üçin ýokary baglanyşyk güýjüni üpjün edýär.Akril ýelim, mehaniki bölekleriň umumy ýagy bilen azajyk hapalanan ýüzlere ajaýyp ýelme hem berip biler.

 • Güýçli akril ýelim 3M 444 goşa taraply lenta 3M goşa ýelimleýji haýwan 3M ýelimleýji köpük üçin 3M poliester lentasy

  Güýçli akril ýelim 3M 444 goşa taraply lenta 3M goşa ýelimleýji haýwan 3M ýelimleýji köpük üçin 3M poliester lentasy

  3M 300 ýelim bilen örtülen 3M 444 goşa taraply lenta, orta güýçli akril ýelim, pes galyndy stres bilen tekiz, inçe materiallary birleşdirmek üçin örän amatlydyr.LSE we HSE plastmassa köpük, polietilen we ş.m. birleşdirmek üçin örän amatlydyr, gurluş durnuklylygyny ýokarlandyryp bilýän 0,5 mil PET filminiň iki tarapy hem ýelim bilen örtülendir.Lentada 55 # dykyz kraft çykaryjy kagyz bar.

  55 funt dykyzlandyrylan kraft kagyz çyzgysynda DKHigh HSE LSE we metallar ýaly dürli materiallara PET poliester göterijisi bilen 1,9 mil goşa örtükli lenta.Gowy temperatura garşylygy we gowy UV garşylygy.Gowy gabygyň güýji

  Elektronikada we umumy önümçilik goşundylarynda birleşmek we baglanyşyk üçin gowy.Köpük we gazyk goşulmasy.