3M 5962 suw geçirmeýän gara iki taraplaýyn ýelim köpük lentasy 3M Akril köpük lentasy

Gysga düşündiriş:

3M 5962, köpük ýadrosy bolan, sazlamak aňsat bolan gara 0.062 dýuým üýtgedilen akril ýelimleýji lentadyr.Aýlawlary, kebşirlemegi we nurbatlary çalşyp biler.Güýçli we uzak möhletli çydamlylyk üçin çalt we ulanmak aňsat hemişelik baglanyşyk usuly.

Highokary, orta we pes ýerüsti energiýa plastmassalaryny we örtüklerini, metallary we aýnany netijeli baglanyşdyrmak üçin döredilen.Bu lenta üçin amatly programmalar LCD-de polikarbonat linzalary baglamagy we möhürlemegi, soňraky reňklenen dolandyryş panellerindäki baglanyşyk belliklerini we penjirelerini öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Haryt aýratynlyklary

Highokary güýç we uzak möhletli çydamlylyk bilen ýönekeý we çalt ulanylýan hemişelik baglanyşyk usulyny kabul edýär.
Gizlenen diýen ýaly berkitme usuly ýüzüni tekiz saklaýar.
Mehaniki berkidijileri (perde, kebşirlemek we nurbat) ýa-da suwuk ýelimleri çalşyp biler.
Gara, 0,062 dýuým (1,6 mm), akril köpük ýadrosyna gabat gelmek aňsat bolan üýtgedilen akril ýelimden ýasalýar, ony dürli substratlara tozan örtükleri we tertipsiz ýüzler bilen baglanyşdyryp bolýar.
Buraw, üwürmek, kesmek, nurbady berkitmek, kebşirlemek we arassalamak.
Has oňat boş doldurma netijeliligine eýedir we suw, çyglylyk we has köp gurşaw üçin hemişelik möhürlenmegi gazanyp biler.
Basyşa duýgur ýelim, derrew gaýtadan işlemegiň güýjüni üpjün edip biljek aragatnaşyk arkaly baglanyşyp biler.
Has ýeňil we inçe bolan dürli materiallara rugsat berilýär.

* Önümiň parametrleri

Önümiň ady : 3M Akril köpük lentasy
Haryt modeli: 3M 5962
Release Liner: gyzyl reliz filmi
Heselimleýji: Akril ýelim
Yzky material: akril köpük
Gurluşy : Iki taraplaýyn köpük lentasy
Reňk: Gara
Galyňlygy: 1,55 mm
Jumbo rulonyň ululygy: 600mm * 33m
Temperatura garşylygy: 90-150 ℃
Omörite: customörite giňlik / ýörite görnüş / ýörite gaplama

3M 5962 suw geçirmeýän gara iki taraplaýyn ýelim köpük lentasy 3M Akril köpük lentasy (6)

* Haryt amaly

Bezeg materiallary we interýer
At ýazgylary we bellikler
Elektron ekran ekrany
Panel çarçuwasynyň baglanyşygy
Berkidiji plastinka we paneli daňmak

3M 5962 suw geçirmeýän gara iki taraplaýyn ýelim köpük lentasy 3M Akril köpük lentasy (4)
3M 5962 suw geçirmeýän gara iki taraplaýyn ýelim köpük lentasy 3M Akril köpük lentasy (5)
3M 5962 suw geçirmeýän gara iki taraplaýyn ýelim köpük lentasy 3M Akril köpük lentasy (5)

  • Öňki:
  • Indiki: