Kesilen tegelek şekilli haýwan goşa taraply lenta 3M 9495LE 300LSE goşa örtülen poliester ýelimleýji lenta

Gysga düşündiriş:

3M 9495le iki taraplaýyn ýelimleýji lentanyň gaty ýapyşygy bar we ýörite basyşa duýgur ýelim dürli ulanylmadyk material ýüzlerinde ajaýyp ýelme funksiýasyny üpjün edýär.

3M 945le goşa taraply lenta, polipropilen we poroşok örtük ýaly dürli pes ýerüsti energiýa plastmassalaryny goşmak bilen, köp ýüzler üçin ýokary baglanyşyk güýjüni üpjün edýär.Akril ýelim, mehaniki bölekleriň umumy ýagy bilen azajyk hapalanan ýüzlere ajaýyp ýelme hem berip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

* Haryt aýratynlyklary

Köpük we beýleki substratlaryň ölçegli durnuklylygyny ýokarlandyryň we lentany kesmek we kesmek prosesinde işlemegi aňsatlaşdyryň.
3m 947lle iki taraply lentada saýlama öl kesmek üçin goşa goýberiş kagyzy bar.
300lse laminirlenen ýelimiň ýelme güýji wagtyň we temperaturanyň üýtgemegi bilen gowulaşyp biler we ýokary başlangyç ýelim güýji bar.
Pes ýerüsti energiýa plastmassalaryna ýokary baglanyşyk güýji.
Inçe film göterijiler köpük we beýleki substratlaryň ölçegli durnuklylygyny ýokarlandyrýarlar.
Film daşaýjy, lentany kesmek we kesmek prosesinde aňsatlaşdyrmaga kömek edýär.

* Önümiň parametrleri

Önümiň ady : poliester ýelimleýji lenta
Haryt modeli: 3M 9495LE
Çykyş çyzgysy: Polikirlenen kraft
Heselimleýji: Akril ýelim
Yzky material: poliester
Gurluşy : Iki taraplaýyn köpük lentasy
Reňk: düşnükli
Galyňlygy: 0,17mm
Jumbo rulonyň ululygy: 1372mm * 55m
Temperatura garşylygy: 93-140 ℃
Omörite: customörite giňlik / ýörite görnüş / ýörite gaplama

Kesilen tegelek şekilli haýwan goşa taraply lenta 3M 9495LE 300LSE goşa örtülen poliester ýelimleýji lenta (6)

* Haryt amaly

Nameplates
Bezegler
Bezegler

Kesilen tegelek şekilli haýwan goşa taraply lenta 3M 9495LE 300LSE goşa örtülen poliester ýelimleýji lenta (4)
Kesilen tegelek şekilli haýwan goşa taraply lenta 3M 9495LE 300LSE goşa örtülen poliester ýelimleýji lenta (5)
Kesilen tegelek şekilli haýwan goşa taraply lenta 3M 9495LE 300LSE goşa örtülen poliester ýelimleýji lenta (3)

  • Öňki:
  • Indiki: